4. "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što uèiniti.
“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina