1. Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej: Crkvi Božjoj u Korintu sa svima svetima u svoj Ahaji.

2. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrða i Bog svake utjehe!

4. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.

5. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

6. Bili mi nevoljama pritisnuti za vašu je to utjehu i spasenje; bili utješeni, za vašu je utjehu - djelotvornu: da strpljivo podnesete iste patnje koje i mi podnosimo.

7. I tako je stamena nada naša o vama jer znamo: kao što ste zajednièari patnja tako ste i utjehe.

8. Ne bismo doista htjeli, braæo, da ne znate za nevolju koja nas je snašla u Aziji. Bijasmo prekomjerno, preko snage, optereæeni te smo veæ strepili i za život.

9. Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve.

10. On nas je od takve smrti izbavio i izbavit æe nas; u njega se uzdamo, on æe nas i dalje izbavljati.

11. A i vi æete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih.

12. A ovo je naša slava: svjedoèansto naše savjesti da smo u svijetu živjeli - osobito prema vama - u svetosti i iskrenosti Božjoj, ne u mudrosti tjelesnoj, nego u Božjoj milosti.

13. Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što èitate i razumijete; a nadam se da æete i do kraja razumjeti,

14. kao što nas djelomièno i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.

15. U tom uvjerenju namjeravao sam najprije doæi k vama

16. i preko vas prijeæi u Makedoniju pa se opet, da biste imali i drugu milost, iz Makedonije vratiti k vama da me vi otpratite u Judeju.

17. Pa jesam li možda bio lakomislen kad sam to namjeravao? Ili što namjeravam, po tijelu namjeravam te je u mene istodobno "Da, da!" i "Ne, ne!"?

18. Bog je svjedok: naša rijeè vama nije "Da!" i "Ne!"

19. jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio "Da!" i "Ne!" nego u njemu bijaše "Da!".

20. Doista, sva obeæanja Božja u njemu su "Da!". I stoga po njemu i naš "Amen!" Bogu na slavu!

21. A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrðuje za Krista; on nas i pomaza,

22. on nas i zapeèati i u srca naša dade zalog - Duha.

23. A ja prizivljem Boga za svjedoka: duše mi, da vas poštedim, nisam više dolazio u Korint.

24. Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti. Ta u vjeri ste postojani.


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina