1. Zborovoði. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je Šaul opkolio kuæu da ubije Davida.

2. Izbavi me od dušmana, Bože moj, zaštiti me od mojih protivnika!

3. Izbavi me od bezakonika, od krvoloka spasi me!

4. Jer evo: dušu moju vrebaju, na me ustadoše silnici. Nema na meni krivnje, o Jahve, ni grijeha:

5. bez moje krivnje na me nasræu. Probudi se! Doði mi u pomoæ i pogledaj,

6. Jahve, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati!

7. Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu.

8. Gle, kako bljuju ustima; kletve su im na usnama i govore: "Tko nas èuje?"

9. No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima.

10. Jakosti moja, gledat æu na te, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrðe moje.

11. Bog neka mi pohiti u susret, nek' me razveseli nad dušmanima mojim!

12. Pobij ih, Bože, da mi narod ne zavode, zbuni i obori ih jakošæu svojom, štite naš, Gospodine.

13. Grijeh je svaka rijeè usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore!

14. Istrijebi ih u gnjevu, istrijebi da nestanu, nek' se zna da Bog vlada u Jakovu i do nakraj zemlje!

15. Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu.

16. Nek' lutaju okolo tražeæi hranu; i kad se nasite, neka zavijaju.

17. A ja æu opjevati silu tvoju i klicat æu jutrom milosrðu tvome, jer mi ti postade utoèište i sklonište u dan nevolje.

18. Jakosti moja, tebi æu pjevati, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrðe moje.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina