1. Petar, apostol Isusa Krista: putnicima Raseljeništva u Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji i Bitiniji,

2. po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira!

3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrðu svojemu uskrsnuæem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu,

4. za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas,

5. vas koje snaga Božja po vjeri èuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

6. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog razlièitih kušnja:

7. da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i èast o Objavljenju Isusa Krista.

8. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikæete od radosti neizrecive i proslavljene

9. što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

10. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj.

11. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedoèio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doæi:

12. bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anðeli žude nadviti.

13. Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista.

14. Kao poslušna djeca ne suprilièujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja.

15. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju.

16. Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

17. Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti.

18. Ta znate da od svog ispraznog naèina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni neèim raspadljivim, srebrom ili zlatom,

19. nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.

20. On bijaše doduše predviðen prije postanka svijeta, ali se oèitova na kraju vremena radi vas

21. koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

22. Pošto ste posluhom istini oèistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

23. Ta nanovo ste roðeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: rijeèju Boga koji živi i ostaje.

24. Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet,

25. ali Rijeè Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak rijeè jest evanðelje koje vam je naviješteno.

“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina