1. Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2. bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina