1. Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa.

2. Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: Oto Dawid u nas się ukrywa.

3. Boże, zbaw mnie, w imię swoje, swoją mocą broń mojej sprawy!

4. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowa ust moich!

5. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, a gwałtownicy czyhają na moje życie; nie mają Boga przed swymi oczyma.

6. Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie.

7. Niechaj zło spadnie na moich przeciwników i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

8. Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

9. bo wybawi mię z wszelkiej udręki, a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina