1. Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.

2. Bóg znany jest w Judzie, wielkie jest imię Jego w Izraelu.

3. W Salem powstał Jego przybytek, a na Syjonie Jego mieszkanie.

4. Tam złamał pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję.

5. Jesteś pełen światła - potężniejszy niż góry odwieczne.

6. Najdzielniejsi stali się łupem i śpią snem swoim, a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

7. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie.

8. Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze w obliczu Twego zagniewania?

9. Ogłosiłeś z nieba swój wyrok, przelękła się ziemia, zamilkła,

10. gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

11. Bo gniew Edomu będzie Cię sławił, a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

12. Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym, niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,

13. Temu, który poskramia ducha książąt, który jest straszliwy dla królów ziemi.
“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina