1. Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Dawidowy.

2. O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

3. Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

4. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

5. czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

7. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy:

8. owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,

9. ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

10. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina