1. Błaganie Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie.

2. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.

3. W proch każesz powracać śmiertelnym, i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie!

4. Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna.

5. Porywasz ich: stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie:

6. rankiem kwitnie i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha.

7. Zaiste, Twój gniew nas niszczy, trwoży nas Twe oburzenie.

8. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.

9. Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem; kończymy nasze lata jak westchnienie.

10. Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

11. Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia?

12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca.

13. Powróć, o Panie, dokądże jeszcze ... ? I bądź litościwy dla sług Twoich!

14. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

15. Daj radość według [miary] dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli.

16. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a chwała Twoja nad ich synami!

17. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina