1. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremía, profetul, cu privire la neamuri.

2. Către Egipt, împotriva armatei faraonului Necó, regele Egiptului, care era lângă râul Eufrát, la Carchémiş, şi care a fost lovit de Nabucodonosór, regele Babilónului, în anul al patrulea al lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda.

3. „Pregătiţi scutul şi pavăza şi mergeţi la luptă!

4. Înhămaţi caii şi încălecaţi, călăreţi! Prezentaţi-vă cu coifuri, ascuţiţi suliţele şi îmbrăcaţi-vă cu platoşe!

5. Pentru ce văd că ei sunt înspăimântaţi, întorşi înapoi? Vitejii lor sunt zdrobiţi şi fug în refugii fără să se întoarcă. Teroare de jur împrejur – oracolul Domnului.

6. Să nu fugă cel iute şi să nu scape cel viteaz! Spre nord, pe malul râului Eufrát, s-au poticnit şi au căzut.

7. Cine este acesta care urcă precum Nílul şi ale cărui ape se agită ca torenţii?

8. Egiptul urcă precum Nílul şi apele lui se agită ca torenţii. El spune: «Voi urca şi voi acoperi pământul, voi distruge cetatea şi pe cei care locuiesc în ea».

9. Urcaţi, cai, şi înaintaţi, care! Să iasă vitejii, cei din Etiópia şi din Put care mânuiesc scutul, cei din Lud care mânuiesc şi întind arcul!

10. Ziua aceasta este a Domnului Dumnezeului Sabaót; este o zi de răzbunare, ca să se răzbune pe adversarii săi. Sabia devorează şi se satură; se îmbată de sângele lor, pentru că este o jertfă pentru Domnul Dumnezeul Sabaót în ţara din nord, lângă râul Eufrát.

11. Urcă în Galaád şi adu balsam, fecioară, fiică a Egiptului! În zadar îţi înmulţeşti leacurile, vindecare nu este pentru tine.

12. Neamurile au auzit de dezonoarea ta, iar pământul este plin de strigătul tău, căci viteazul se poticneşte de viteaz, amândoi cad împreună”.

13. Cuvântul pe care i l-a spus Domnul lui Ieremía când Nabucodonosór, regele din Babilón, a venit să lovească ţara Egiptului:

14. „Faceţi cunoscut în Egipt, faceţi să se audă în Migdól, faceţi să se audă în Nof şi în Tahpanhés! Spuneţi: «Prezintă-te şi pregăteşte-te, pentru că sabia devorează împrejurimile tale!».

15. Pentru ce sunt măturaţi cei puternici ai tăi? Nu pot să stea în picioare, căci Domnul i-a răsturnat.

16. Creşte numărul celor care se poticnesc, ba chiar cad unul peste altul şi zic: «Să ne ridicăm şi să ne întoarcem la poporul nostru, în ţara noastră natală, din faţa sabiei violente!».

17. Ei strigă acolo: «Faraón, regele Egiptului, este doar un zgomot; a lăsat să treacă timpul potrivit»”.

18. Viu sunt eu – oracolul regelui, al cărui nume este Domnul Sabaót – el vine cum e Tábor între munţi şi Carmél, lângă mare.

19. Fă-ţi bagajul pentru deportare, locuitoare, fiică a Egiptului! Căci Nof va deveni un loc devastat, va cădea în ruină şi nu va fi nimeni care să-l locuiască.

20. O juncă foarte frumoasă este Egiptul; dar vine tăunul din nord. Vine.

21. Cei tocmiţi ai săi sunt în mijlocul lui ca viţeii îngrăşaţi. Dar şi ei se vor întoarce şi vor fugi împreună, nu vor putea să stea în picioare, pentru că o zi a dezastrului vine peste ei la timpul pedepsirii lor.

22. Glasul său vine ca un şarpe, ei merg ca o armată, vin împotriva ei cu securi ca tăietorii de lemne.

23. „Tăiaţi pădurea ei – oracolul Domnului – chiar dacă este de nepătruns! Căci ei sunt mai mulţi decât lăcustele, sunt fără număr”.

24. Fiica Egiptului este făcută de ruşine, este dată în mâna poporului din nord”.

25. Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, zice: „Iată, eu îl voi pedepsi pe Amón din No, pe Faraón, Egiptul, pe zeii şi pe regii lor, pe Faraón şi pe cei care se încred în el.

26. Îi voi da în mâna celor care caută viaţa lor, în mâna lui Nabucodonosór, regele din Babilón, şi în mâna slujitorilor lui. Dar, după aceea, va fi locuit ca în zilele de mai înainte – oracolul Domnului.

27. Dar tu nu te teme, slujitorul meu Iacób, şi nu te înspăimânta, Israél, căci, iată, eu te voi salva din [ţara] îndepărtată şi descendenţa ta, din ţara captivităţii! Iacób se va întoarce, va fi în pace, va fi liniştit şi nimeni nu-l va mai înspăimânta – oracolul Domnului.

28. Dar tu nu te teme, slujitorul meu Iacób, căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului. Voi distruge toate neamurile unde ai fost alungat; pe tine nu te voi distruge, ci te voi mustra cu judecată, dar totuşi te voi pedepsi”.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina