1. Când Ieremía a terminat de zis întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor pe care le trimisese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea,

2. Azaría, fiul lui Oséa, Iohanán, fiul lui Caréah, şi toţi oamenii aroganţi i-au spus lui Ieremía: „Tu spui minciuni; nu te-a trimis Domnul Dumnezeul nostru să spui: «Nu mergeţi în Egipt ca să locuiţi acolo ca străini».

3. Ci Barúh, fiul lui Nería, te-a sedus împotriva noastră ca să ne dai în mâna caldéilor să ne omoare şi să ne deporteze în Babilón”.

4. Iohanán, fiul lui Caréah, toate căpeteniile armatelor şi tot poporul nu au ascultat de glasul Domnului ca să locuiască în ţara lui Iúda.

5. Iohanán, fiul lui Caréah, şi toate căpeteniile armatelor au luat tot restul lui Iúda dintre toate popoarele unde fuseseră alungate ca să locuiască acolo ca străini şi i-a făcut să se întoarcă în ţara lui Iúda:

6. pe bărbaţii viteji, pe femei, pe copii, pe fiicele regelui şi toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradán, mai-marele gărzilor, pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, pe Ieremía, profetul, şi pe Barúh, fiul lui Nería.

7. Au plecat în ţara Egiptului, căci nu au ascultat de glasul Domnului, şi au mers până la Tahpanhés.

8. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremía la Tahpanhés:

9. „Ia în mâna ta nişte pietre mari şi ascunde-le în lutul din cuptorul de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraón, la Tahpanhés, în văzul oamenilor lui Iúda!

10. Spune-le: «Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: ‹Iată, eu trimit ca să-l iau pe Nabucodonosór, regele din Babilón, slujitorul meu, şi voi pune tronul lui deasupra acestor pietre pe care le-am ascuns şi el îşi va întinde baldachinul deasupra lor!

11. El va veni şi va lovi ţara Egiptului: cel care este spre moarte va fi dat la moarte; cel care este pentru captivitate va fi luat captiv şi cel care este pentru sabie va fi dat sabiei.

12. Voi face să iasă foc din casele dumnezeilor Egiptului; [Nabucodonosór] le va arde, pe ei îi va duce în captivitate şi va acoperi ţara Egiptului cum se acoperă păstorul cu haina sa şi va ieşi de acolo în pace.

13. Va zdrobi stelele din Bet-Şémeş, care este în ţara Egiptului, iar casele dumnezeilor Egiptului le va arde în foc› »”.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina