1. Ascultaţi cuvântul pe care vi-l spune Domnul, casă a lui Israél!

2. Aşa vorbeşte Domnul: „Nu învăţaţi calea neamurilor şi nu vă înspăimântaţi de semnele cerului, căci neamurile se înspăimântă de ele!

3. Obiceiurile neamurilor sunt deşertăciune: e lemn pe care [cineva] îl taie din pădure, lucrarea mâinilor celui care ciopleşte cu securea.

4. Îl înfrumuseţează cu argint şi cu aur, îl întăresc cu cuie şi cu ciocan ca să nu se mişte.

5. Ei sunt ca o sperietoare într-un câmp de pepeni: nu vorbesc, trebuie să fie purtaţi, întrucât nu păşesc; nu vă temeţi de ei, căci ei nu pot face nici rău, nici bine!”.

6. Nu este nimeni ca tine, Doamne! Tu eşti mare şi mare este numele tău în putere.

7. Cine nu se va teme de tine, rege al neamurilor? Căci ţie ţi se cuvine [aceasta]. Între toţi înţelepţii neamurilor şi în toate regatele lor nu este nimeni asemenea ţie.

8. Totodată ei sunt şi proşti, şi nebuni. Doctrină a deşertăciunilor este lemnul.

9. Argint bătut este adus din Tarşíş şi aur, din Ufáz, lucrare meşteşugită a mâinilor topitorului; haina lor este de purpură stacojie şi violetă, toate sunt lucrare de înţelepţi.

10. Domnul este Dumnezeul adevărat; el este Dumnezeul vieţii şi rege veşnic. De mânia lui se cutremură pământul şi neamurile nu pot [suporta] indignarea sa.

11. Aşa să spuneţi: „Dumnezeii care nu au făcut cerul şi pământul, aceştia vor pieri de pe pământ şi de sub cer”.

12. Dar el a făcut pământul cu puterea lui, a stabilit lumea prin înţelepciunea lui şi cu priceperea lui a întins cerurile.

13. Când dă drumul glasului său, e un vuiet de ape în ceruri; face să urce negura de la marginile pământului, el face fulgerele pentru ploaie şi face să iasă vântul din vistieriile sale.

14. Căci tot omul poate să devină prost de la cunoaştere, orice topitor poate fi făcut de ruşine de chipul turnat, căci idolul este o înşelăciune şi nu este suflare în el.

15. Ei sunt deşertăciune, lucrare caraghioasă; când vor fi vizitaţi, vor pieri.

16. Însă nu ca ei este partea lui Iacób, căci [Domnul] este cel care a plăsmuit toate, iar Israél este tribul moştenirii sale: Domnul Sabaót este numele lui. Panică în ţară

17. Adună-ţi din ţară bunurile, tu care locuieşti în fortăreaţă!

18. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu îi voi arunca, de data aceasta, pe locuitorii ţării şi-i voi strâmtora ca ei să poată să găsească!”.

19. Vai de mine, din cauza rănii mele; lovitura mea este de nevindecat, iar eu am zis: „Aceasta este boala mea şi o voi suporta”!

20. Cortul meu este devastat şi toate funiile mele au fost rupte. Fiii mei au ieşit de la mine: nu mai este nimeni care să întindă cortul meu şi să-mi ridice pânzele.

21. Păstorii s-au prostit, nu l-au căutat pe Domnul, de aceea nu au avut succes şi toate turmele lor au fost împrăştiate.

22. Un zgomot se aude; iată, vine şi un cutremur din ţinutul de nord ca să facă din cetăţile lui Iúda o ruină, locuinţă a şacalilor!

23. Eu ştiu, Doamne, că nu ţine de om calea lui, că nu ţine de nimeni să meargă şi să-şi stabilească paşii.

24. Corectează-mă, Doamne, dar după dreptate, nu după mânia ta, ca să nu mă nimiceşti!

25. Ci revarsă-ţi furia asupra neamurilor care nu te cunosc, asupra familiilor care nu cheamă numele tău, pentru că l-au devorat pe Iacób, l-au devorat, l-au consumat şi au pustiit locuinţa lor!

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina