1. Cuvântul pe care i l-a spus Ieremía, profetul, lui Barúh, fiul lui Nería, când el a scris cuvintele acestea în carte din gura lui Ieremía, în anul al patrulea al lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda:

2. „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél în ceea ce te priveşte pe tine, Barúh:

3. Tu zici: «Vai de mine! Domnul adaugă tristeţe la durerea mea; eu mă chinui în suspinul meu şi odihnă nu găsesc».

4. Aşa să-i spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, ceea ce eu am zidit, eu dărâm şi ceea ce eu am plantat, eu smulg, adică toată ţara aceasta.

5. Tu cauţi lucruri mari? Nu căuta, căci, iată, eu fac să vină răul peste toată făptura – oracolul Domnului –, dar ţie îţi dau sufletul ca pe o pradă în toate locurile unde vei merge› »”.

“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina