1. Vai de păstorii care fac să piară şi să se împrăştie turma păşunii mele – oracolul Domnului!

2. De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeul lui Israél împotriva păstorilor care păstoresc poporul meu: „Voi împrăştiaţi turma mea, o alungaţi şi nu vă îngrijiţi de ea. Iată, eu vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre – oracolul Domnului!

3. Eu însumi voi aduna restul turmei mele din toate ţările unde le-am alungat, le voi face să se întoarcă la staulul lor, vor fi rodnice şi se vor înmulţi.

4. Voi stabili peste ele păstori care să le păstorească: nu se vor mai teme, nu se vor înspăimânta şi nu se vor rătăci” – oracolul Domnului.

5. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi ridica lui Davíd o ordaslă dreaptă care va domni ca rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară!

6. În zilele lui, Iúda va fi mântuit şi Israélul va locui în siguranţă. Acesta este numele cu care va fi chemat: „Domnul este dreptatea noastră”.

7. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când nu vor mai spune: „Viu este Domnul, care i-a scos pe fiii lui Israél din ţara Egiptului”,

8. ci „Viu este Domnul, care a scos şi a adus descendenţa casei lui Israél din ţara de nord şi din toate ţările unde-i alungase” şi ei se vor întoarce la pământul lor.

9. Despre profeţi: „Inima mea este zdrobită în mine şi-mi tremură toate oasele; am devenit ca un om beat şi ca un bărbat doborât de vin, din cauza Domnului şi din cauza cuvintelor sale sfinte.

10. Căci ţara este plină de adulteri; ţara plânge din cauza blestemului, păşunile din pustiu s-au uscat. Fuga lor este spre rău şi puterea lor nu este dreaptă.

11. Şi profetul, şi preotul sunt rătăciţi; chiar şi în casa mea am găsit răutatea lor – oracolul Domnului.

12. De aceea, calea lor va fi ca locurile alunecoase în întuneric: vor fi împinşi şi vor cădea în el; voi face să vină asupra lor răul în anul pedepsirii lor – oracolul Domnului.

13. În profeţii din Samaría am văzut ceva dezgustător: profeţesc pentru Báal şi îl duc în eroare pe poporul meu, Israél.

14. În profeţii din Ierusalím am văzut ceva oribil: comit adulter, umblă în miniciună şi întăresc mâinile răufăcătorilor, pentru ca nimeni să nu se întoarcă de la răutatea sa: toţi sunt pentru mine ca Sodóma, iar locuitorii lui, ca Gomóra”.

15. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Iată, eu îi voi face să mănânce pelin şi să bea apă otrăvită, pentru că de la profeţii din Ierusalím a ieşit necuviinţa în toată ţara!”.

16. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Nu ascultaţi cuvintele profeţilor care vă profeţesc pentru că ei vă fac să rătăciţi! Vorbesc conform cu viziunile inimii lor, nu conform cu gura Domnului.

17. Ei spun celor care mă dispreţuiesc: «Domnul a zis: ‹Veţi avea pace› » şi, tuturor celor care umblă în împietrirea inimii: «Nu va veni răul asupra voastră»”.

18. Căci cine a stat în sfatul Domnului şi a văzut şi a auzit cuvântul lui? Cine a fost atent la cuvintele sale şi le-a auzit?

19. Iată, furtuna Domnului şi furia năvălesc, o furtună ameţitoare năvăleşte asupra capetelor celor răi.

20. Mânia Domnului nu se va întoarce până nu va face şi nu va împlini planul inimii sale. În zilele de pe urmă, o veţi înţelege.

21. Eu nu am trimis profeţi, dar ei aleargă; nu le-am vorbit, dar ei profeţesc,

22. Dacă ar fi stat în sfatul meu şi l-ar fi făcut pe poporul meu să asculte cuvintele mele, atunci l-ar fi făcut să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de la răutatea faptelor lor.

23. Căci eu sunt un Dumnezeu apropiat – oracolul Domnului –, nu sunt un Dumnezeu îndepărtat.

24. Se poate ascunde oare cineva în vreo ascunzătoare şi eu să nu-l văd? – oracolul Domnului. Oare nu umplu eu cerurile şi pământul? – oracolul Domnului.

25. Am auzit ceea ce spun profeţii care profeţesc minciuni în numele meu, zicând: „Am avut un vis! Am avut un vis!”.

26. Până când va fi la inima profeţilor să profeţească minciună şi să profeţească înşelătorie?

27. Cred ei oare că îl pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visele lor pe care le povestesc unul altuia aşa cum au uitat părinţii lor numele meu pentru Báal?

28. Profetul care a avut un vis să povestească visul şi cel care a avut un cuvânt [de la mine] să spună cuvântul meu adevărat! Ce au de-a face paiele cu grâul? – oracolul Domnului.

29. Oare nu aşa este cuvântul meu, ca un foc – oracolul Domnului – sau ca un ciocan care sfărâmă stânca?

30. De aceea, iată, eu sunt împotriva profeţilor – oracolul Domnului – care fură cuvintele mele unul de la altul!

31. Iată, eu sunt împotriva profeţilor care trăncănesc şi spun: „Oracol”!

32. Iată, eu sunt împotriva celor care profeţesc visuri înşelătoare – oracolul Domnului –, le povestesc şi fac poporul meu să rătăcească cu minciunile şi lăudăroşenia lor, deşi eu nu i-am trimis, nici nu le-am poruncit şi nu sunt de ajutor acestui popor – oracolul Domnului.

33. Când te va întreba poporul acesta sau profetul sau preotul: „Care este profeţia Domnului?”, tu să le spui: „Care profeţie?”; eu vă voi părăsi – oracolul Domnului.

34. Profetul sau preotul sau poporul care va zice: „Profeţia Domnului”, îi voi pedepsi pe omul acela şi pe casa lui.

35. Aşa să spuneţi fiecare către aproapele lui şi fiecare către fratele lui: „Ce a răspuns Domnul? Ce a spus Domnul?”.

36. Profeţia Domnului să nu o mai amintiţi, căci profeţie va fi pentru fiecare cuvântul său, căci voi aţi transformat cuvintele Dumnezeului celui viu, ale Domnului Sabaót, Dumnezeul nostru.

37. Aşa să-i spui profetului: „Ce a răspuns Domnul? Ce a spus Domnul?”.

38. Şi dacă spuneţi: „Profeţia Domnului”, de aceea, aşa spune Domnul: „Întrucât aţi spus acestui cuvânt: «Profeţia Domnului», deşi eu am trimis la voi să nu spuneţi: «Profeţia Domnului»,

39. de aceea voi uita de voi şi vă voi îndepărta de la faţa mea, pe voi şi cetatea pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri.

40. Voi aduce asupra voastră ruşine şi ocară veşnice, care nu vor fi uitate”.

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina