1. Vai de cei care coboară în Egipt după ajutor, se sprijină pe cai şi se încred în care, pentru că sunt multe, şi în călăreţi, pentru că sunt puternici, dar nu privesc către Sfântul lui Israél şi nu-l caută pe Domnul!

2. Dar el este înţelept şi face să vină răul, nu-şi întoarce cuvintele, se ridică împotriva casei răufăcătorilor şi împotriva ajutorului celor care practică nelegiuirea.

3. Căci egipténii sunt oameni, nu Dumnezeu, caii lor sunt carne, nu duh. Domnul îşi va întinde mâna şi cel care ajută se va prăbuşi, iar cel ajutat va cădea şi amândoi vor pieri împreună.

4. Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „După cum leul şi puiul de leu rag asupra prăzii lor când s-a adunat împoriva lor o mulţime de păstori, nu se tem de glasul lor şi nici nu se supun înaintea strigătului lor, la fel, Domnul Sabaót va coborî să se lupte pe muntele Sión şi pe colina lui.

5. Cum îşi întind păsările aripile, aşa va ocroti Domnul Sabaót Ierusalímul: îl va ocroti şi-l va mântui, îl va cruţa şi-l va scăpa”.

6. Întoarceţi-vă la acela faţă de care v-aţi răzvrătit, fii ai lui Israél!

7. În ziua aceea, fiecare îşi va abandona idolii de argint şi idolii de aur pe care vi i-aţi făcut cu mâinile voastre spre păcat.

8. Asíria va cădea de sabie, dar nu a unui om; o va nimici o sabie, dar nu a unui om. Va fugi de sabie, iar tinerii ei vor fi supuşi la munci forţate.

9. Vor abandona de teamă stânca lor, iar căpeteniile lor vor tremura înaintea steagului – oracolul Domnului – care are un foc în Sión şi un cuptor în Ierusalím.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina