1. În anul al doisprezecelea, în luna a douăsprezecea, în [ziua] întâi a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine:

2. „Fiul omului, înalță o lamentațiune pentru Faraón, regele Egiptului, și spune-i: «Semănai cu un leu tânăr printre neamuri și erai un monstru în ape: năvăleai în canalele tale și tulburai apele cu picioarele tale și murdăreai canalele tale».

3. Așa spune Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde asupra ta plasa mea cu o adunare de popoare mari și ele te vor ridica în năvodul meu.

4. Te voi arunca la pământ și te voi face să stai întins pe suprafața câmpiei; voi face să locuiască pe tine toate păsările cerului și voi face să se sature din tine animalele întregului pământ.

5. Voi pune carnea ta pe munți și voi umple pantele cu resturile tale.

6. Voi acoperi țara ta inundată de sângele tău până pe munți și voi umple văile tale de tine.

7. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și voi întuneca stelele; voi acoperi soarele cu un nor și luna nu va mai lumina cu lumina sa.

8. Voi întuneca peste tine toți luminătorii care luminează cerul și voi pune întuneric peste țara ta – oracolul Domnului Dumnezeu.

9. Voi înfuria inima multor popoare când voi face să se întâmple zdrobirea ta între neamuri, în țări pe care nu le cunoșteai.

10. Voi face să se îngrozească popoare multe din cauza ta și regii lor își vor smulge părul [capului] pentru tine când voi flutura sabia mea înaintea lor. Și va tremura, în orice clipă, fiecare pentru viața lui în ziua căderii tale»”.

11. Căci așa spune Domnul Dumnezeu: „Sabia regelui din Babilón vine asupra ta.

12. Prin sabia celor viteji – cei mai violenți dintre toate neamurile – voi face să cadă mulțimea ta.Vor jefui mândria Egiptului și va fi nimicită toată mulțimea lui.

13. Voi face să piară toate animalele de lângă apele cele mari; picior de om nu le va mai tulbura și nici copită de animal nu le va tulbura.

14. Atunci voi potoli apele lor și voi face să curgă canalele sale ca untdelemnul – oracolul Domnului Dumnezeu –

15. când voi da devastării țara Egiptului și țara va fi pustiită de tot ce este în ea, când îi voi lovi pe toți locuitorii din ea și vor ști că eu sunt Domnul.

16. Aceasta este o lamentațiune și o vor cânta fiicele națiunilor, o vor cânta pentru Egipt, pentru mulțimea lui o vor cânta” – oracolul Domnului Dumnezeu.

17. În anul al doisprezecelea, în [ziua] a cincisprezecea a lunii, cuvântul Domnului a fost către mine:

18. „Fiul omului, fă plânset pentru mulţimea Egiptului și fă-i să coboare pe el și pe fiicele neamurilor renumite în ținutul adâncurilor, împreună cu cei care coboară în groapă.

19. Față de cine ești tu mai plăcut? Coboară și zaci cu cei necircumcişi!

20. În mijlocul celor străpunși de sabie vor cădea de sabie. Scoateți-i pe el și toată mulțimea lui!

21. Atunci vor vorbi cu el cei mai puternici dintre vitejii din mijlocul Șeólului, împreună cu cei care-l ajutau; ei au coborât și zac împreună cu cei necircumciși și cu cei străpunși de sabie.

22. Acolo este Asíria și toată adunarea ei, mormintele lor de jur-împrejurul său, toți cei străpunși de sabie și cei căzuți de sabie,

23. ei care au pus mormântul ei pe marginile gropii și adunarea sa este de jur-împrejurul mormântului ei: toți cei străpunși, cei căzuți de sabie, ei care au pus groaza pe pământul celor vii.

24. Acolo este Elám cu toată adunarea lui, în jurul mormântului său: toți cei străpunși, căzuți de sabie și care au coborât necircumciși în ținutul adâncurilor, ei care puneau teroarea lor pe pământul celor vii, își poartă acum umilirea cu cei care coboară în groapă.

25. În mijlocul celor necircumciși, au pus un pat pentru el cu toată mulțimea sa din jurul mormântului lui. Ei toți sunt necircumciși, străpunși de sabie, pentru că au pus teroarea lor pe pământul celor vii: își poartă umilirea împreună cu cei care coboară în groapă, iar el este pus în mijlocul celor străpunși.

26. Acolo sunt Meșéc, Túbal și toată mulțimea lor, în jurul mormântului lor. Ei toți sunt necircumciși, străpunși de sabie, ei care puneau teroarea lor pe pământul celor vii.

27. Ei nu zac cu cei viteji, căzuți dintre cei necircumciși, care coboară în Șeól cu armele lor de luptă și care și-au pus săbiile sub capetele lor și ale căror nelegiuiri sunt asupra lor, căci vitejia [lor] era teroare pe pământul celor vii.

28. Dar tu vei fi zdrobit în mijlocul celor necircumciși, vei zace cu cei străpunși de sabie.

29. Acolo este Edóm, regele și căpeteniile sale, ei care, în ciuda vitejiei lor, sunt cu cei străpunși de sabie. Ei sunt cu cei necircumciși și zac cu cei care coboară în groapă.

30. Acolo sunt principii de la nord, toți, și toți cei din Sidón, care au coborât cu cei străpunși în ciuda terorii lor pentru vitejia lor: ei zac rușinați cu cei necircumciși și cu cei străpunși de sabie; își poartă umilirea cu cei care coboară în groapă.

31. Faraónul îi va vedea și va fi mângâiat pentru toată mulțimea lui. Străpunși de sabie sunt Faraónul și toată armata lui – oracolul Domnului Dumnezeu.

32. Căci am pus groaza mea pe pământul celor vii, iar Faraónul și toată mulțimea lui vor fi culcați în mijlocul celor necircumciși, împreună cu cei străpunși de sabie” – oracolul Domnului Dumnezeu.

“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina