1. În acel timp – oracolul Domnului – eu voi fi Dumnezeu pentru toate familiie lui Israél şi ele vor fi poporul meu.

2. Aşa vorbeşte Domnul: „A aflat har în pustiu poporul celor scăpaţi de sabie; sunt pe punctul de a da linişte Israélului”.

3. De departe mi s-a arătat Domnul: te-am iubit cu o iubire veşnică; de aceea te-am atras cu bunătate.

4. Te voi reclădi din nou şi vei fi reclădită, fecioară a lui Israél! Te vei împodobi din nou cu tamburinele tale şi vei ieşi la jocul celor care se bucură.

5. Vei planta din nou vii pe munţii Samaríei şi cei care plantează vor culege.

6. Căci va fi o zi când străjerii vor striga pe muntele lui Efraím: „Ridicaţi-vă, să urcăm în Sión la Domnul Dumnezeul nostru!”.

7. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacób, chiuiţi de veselie pentru conducătorul neamurilor! Faceţi să se audă «Aleluia!» şi spuneţi: «Doamne, mântuieşte-i pe poporul tău şi pe restul lui Israél!».

8. Iată, îi aduc înapoi din ţara de nord, îi adun din colţurile pământului; printre ei sunt orbi, şchiopi, femei însărcinate şi care nasc: o mare adunare se întoarce aici.

9. Ei vin plângând şi rugându-se; îi conduc să meargă la torente de apă, pe un drum drept pe care nu se vor poticni, pentru că eu voi fi un tată pentru Israél, iar Efraím va fi întâiul meu născut”.

10. „Ascultaţi, neamuri, cuvântul Domnului, faceţi-l cunoscut în insulele îndepărtate şi spuneţi: «Cel care l-a împrăştiat pe Israél îl adună şi îl păzeşte ca păstorul turma sa!».

11. Căci Domnul l-a eliberat pe Iacób, l-a răscumpărat din mâna unuia mai puternic decât el.

12. Ei vor veni şi vor cânta de bucurie pe înălţimile Siónului; vor alerga spre bunătatea Domnului, spre grâu şi spre must, spre untdelemn, spre miei şi spre viţei, iar sufletul lor va fi ca o grădină udată şi ei nu se vor mai vlăgui.

13. Atunci, fecioara se va veseli la joc, şi tinerii şi bătrânii împreună; voi schimba jalea lor în veselie, îi voi mângâia şi-i voi umple de bucurie în îndurerarea lor.

14. Voi îndestula sufletul preoţilor de grăsime şi-l voi sătura pe poporul meu cu bunătatea mea” – oracolul Domnului.

15. Aşa vorbeşte Domnul: „Un strigăt se aude din Ráma, jale şi plânset amar; Rahéla îşi plânge fiii şi refuză să fie mângâiată pentru fiii ei, căci nu mai sunt”.

16. Aşa vorbeşte Domnul: „Opreşte-ţi glasul din plâns şi ochii din lacrimi, pentru că este o răsplată pentru lucrările tale – oracolul Domnului – şi ei se vor întoarce din ţara duşmanului!

17. Există o speranţă pentru viitorul tău – oracolul Domnului – şi fiii tăi se vor întoarce între hotarele tale.

18. Îl aud pe Efraím plângându-se: «M-ai mustrat şi am fost mustrat ca un viţel neînvăţat; întoarce-mă şi mă voi întoarce pentru că tu eşti Dumnezeul meu!

19. După ce mă voi întoarce, mă voi căi; după ce voi recunoaşte, îmi voi lovi coapsa; mă voi ruşina de ruşine, ba chiar mă voi umili, pentru că port ocara tinereţii mele».

20. Oare este Efraím pentru mine un fiu scump, un copil preferat? Căci ori de câte ori vorbesc de el, îmi aduc aminte mereu de el. De aceea, îmi freamătă rărunchii pentru el şi mă voi îndura de el” – oracolul Domnului.

21. Fixează pentru tine pietre, pune-ţi semne şi îndreaptă-ţi inima la calea pe care ai mers! Întoarce-te, fecioară a lui Israél, întoarce-te la aceste cetăţi ale tale!

22. Până când vei hoinări, fiică a rătăcirii? Căci Domnul creează ceva nou pe pământ: femeia care dă târcoale bărbatului.

23. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: „Din nou vor spune cuvântul acesta în ţara lui Iúda şi în cetăţile lui atunci când îi voi face să se întoarcă pe captivi: «Să te binecuvânteze Domnul, lăcaş al dreptăţii, munte sfânt!».

24. Iúda va locui acolo şi în toate cetăţile lui, împreună, plugarii şi cei ce conduc turma.

25. Căci eu voi adăpa sufletul frânt şi voi umple tot sufletul vlăguit.

26. Pentru aceasta m-am trezit şi am văzut că somnul meu a fost plăcut.

27. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi semăna casa lui Israél şi casa lui Iúda cu sămânţă de oameni şi sămânţă de animale!

28. Pentru că a văzut cum am vegheat asupra lor ca să-i dezrădăcinez, să-i dobor, să-i ruinez şi să-i nimicesc şi să le fac rău, aşa voi veghea asupra lor ca să-i reclădesc şi să-i replantez – oracolul Domnului”.

29. În zilele acelea, nu se va mai zice: „Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii”,

30. ci fiecare pentru nelegiuirea lui va muri. Oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii.

31. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi încheia cu casa lui Israél şi cu casa lui Iúda o alianţă nouă.

32. Nu ca alianţa pe care am încheiat-o cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână şi i-am scos din ţara Egiptului, alianţa mea pe care ei au rupt-o, deşi eu stăpâneam peste ei – oracolul Domnului.

33. Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israél după zilele acelea – oracolul Domnului: voi pune legea mea înlăuntrul lor şi în inima lor o voi scrie; eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu.

34. Nimeni nu-l va mai învăţa pe aproapele său şi nimeni, pe fratele său, zicând: „Cunoaşte-l pe Domnul!”, pentru că toţi mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare – oracolul Domnului. Căci eu le voi ierta nelegiuirile şi de păcatele lor nu-mi voi mai aduce aminte.

35. Aşa vorbeşte Domnul, care a stabilit soarele să fie lumină pentru zi şi legi pentru lună şi pentru stele, ca să fie lumină pentru noapte, care agită marea ca să mugească valurile ei: Domnul Sabaót este numele lui.

36. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea – oracolul Domnului –, şi descendenţa lui Israél va înceta să mai fie un neam înaintea mea în toate zilele.

37. Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă s-ar putea măsura cerurile de sus şi dacă s-ar putea cerceta temeliile pământului de jos, şi eu voi îndepărta toată descendenţa lui Israél pentru tot ceea ce au făcut – oracolul Domnului.

38. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când va fi reconstruită cetatea pentru Domnul, de la Turnul lui Hananeél până la Poarta Unghiului!

39. Va ieşi frânghia de măsurat drept spre el, pe înălţimea Gáreb şi se va întoarce spre Goát.

40. Toată valea cadavrelor şi a cenuşii şi toate câmpiile până la torentul Cédron, până la colţul Porţii Cailor, spre est, vor fi sfinte pentru Domnul: nu vor mai fi dărâmate şi ruinate niciodată”.

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina