1. (Alleluja!) Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erõdítményében!

2. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!

3. Dicsérjétek trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával!

4. Dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitárral!

5. Dicsérjétek zengõ cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina