Gefunden 90 Ergebnisse für: fognak

 • S utódaid közül is, akik tõled származnak, akiket nemzel, elvisznek néhányat, és Babilonban a király palotájában fognak szolgálni tisztséget viselve." (Királyok II. könyve 20, 18)

 • Mivel vétkezni fognak ellened, mert hisz nincs ember, aki ne vétkeznék, fölgerjed ellenük haragod, és ellenség kezére adod õket, azok pedig fogságba hurcolják õket, távoli vagy közeli földre. (Krónikák II. könyve 6, 36)

 • Amarjahu fõpap lesz a fölöttesetek vallási ügyekben, Zebadjahu pedig, Jizmael fia, Júda házának feje, a király elé tartozó összes ügyekben. Mint tisztviselõk a leviták fognak rendelkezéstekre állni. Járjatok el bátran, és az Úr a jók mellett lesz." (Krónikák II. könyve 19, 11)

 • Holnap gyertek le eléjük! A Cic nevû domboldalon fognak felvonulni, így rájuk találtok a völgy végén Jeruel pusztájával szemben. (Krónikák II. könyve 20, 16)

 • Ezekre a napokra mindig emlékezni fognak, és megülik azokat nemzedékrõl nemzedékre minden családban, tartományban és városban. A purim e napjai nem szûnnek meg a zsidóknál, s emlékük nem homályosodik el az utódok körében. (Eszter könyve 9, 28)

 • Ezért fognak körül kötelékek, és ezért tört rád hirtelen rettegés. (Jób könyve 22, 10)

 • Bár rosszat forralnak és cselt szõnek ellened, gyõzni sohasem fognak. (Zsoltárok könyve 21, 12)

 • Még ha életében boldognak mondta is magát és így szólt: "Dicsérni fognak, mert jól gazdálkodtál", (Zsoltárok könyve 49, 19)

 • Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét s ujjongani fognak megtört csontjaim. (Zsoltárok könyve 51, 10)

 • Egy részüket a király nagy erõdeibe osztják majd be, a többiek bizalmi beosztást kapnak a birodalomban. A tisztek és a parancsnokok az õ soraikból fognak kikerülni, s a saját törvényeik szerint élhetnek, amint azt a király Júda földjének is elrendelte. (Makkabeusok I. könyve 10, 37)

 • Mint az ecet a fognak, és a füst a szemnek, olyan a lusta azoknak, akik küldik. (Példabeszédek könyve 10, 26)

 • A közjóra fognak hivatkozni és a király szolgálatára. (Prédikátor könyve 5, 8)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina