Gefunden 90 Ergebnisse für: fognak

 • És ha ezt elmondod is nekik: nem fognak rád hallgatni; hívhatod õket, úgysem felelnek. (Jeremiás könyve 7, 27)

 • [Ezt mondjátok tehát nekik: Azok az istenek, akik nem alkották az eget és földet, ki fognak veszni a földrõl és az ég alól.] (Jeremiás könyve 10, 11)

 • Erõs ércfallá teszlek ez elõtt a nép elõtt. Harcolni fognak ellened, de nem gyõznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak, - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 15, 20)

 • Mert ha valóban engedelmeskedtek ennek a parancsnak, akkor Dávid trónján ülõ királyok fognak bemenni e palota kapuin szekereken és lovakon, õk, szolgáik és népük. (Jeremiás könyve 22, 4)

 • Igen, abba az országba, amelybe vissza szeretnének térni, nem fognak többé visszatérni. (Jeremiás könyve 22, 27)

 • De nyájam maradékát magam gyûjtöm össze azokból az országokból, ahová elûztem õket; visszahozom õket legelõikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. (Jeremiás könyve 23, 3)

 • Mert a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vasigát teszek mind e nemzeteknek a nyakára, hogy meghódoljanak Nebukadnezárnak, Babilon királyának. [Valóban szolgálni fognak neki. Sõt még a föld vadjait is neki adom.]" (Jeremiás könyve 28, 14)

 • hanem az Úrnak, Istenüknek fognak szolgálni, és Dávid királynak, akit támasztok nekik. (Jeremiás könyve 30, 9)

 • És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtõl a legnagyobbig - mondja az Úr -, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. (Jeremiás könyve 31, 34)

 • békében halsz meg. És amint illatszereket égettek atyáid az elõtted élt királyok temetésekor, érted is égetnek majd illatszereket és így fognak siratni: "Jaj, uram!" Igen, magam jelentem ezt ki - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 34, 5)

 • Tudom jól, hogy nem fognak rám hallgatni, mivel keménynyakú nép ez, de számûzetésük földjén majd szívükre veszik, és (Báruk könyve 2, 30)

 • Kitöltöm bosszúmat Edomon, s népemnek, Izraelnek kezére adom. Haragom és indulatom szerint fognak Edommal bánni, s akkor majd megismerik bosszúmat - mondja az Úr, az Isten. (Ezekiel könyve 25, 14)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina