Gefunden 90 Ergebnisse für: fognak

 • Az élõk ugyanis tudják, hogy meg fognak halni, de a holtak nem tudnak semmit, és jutalmuk sincs már; hisz még nevük is feledésbe merül, amelyet szereztek maguknak. (Prédikátor könyve 9, 5)

 • Nem fognak gyökeret verni gyermekei, és az ágaikon nem terem majd gyümölcs. (Sirák fia könyve 23, 25)

 • A népek megragadják és a szülõföldjükre vezetik õket. Ám Izrael háza megszerzi õket rabszolgának és rabszolganõnek az Úr földjén. Így akik elhurcolták õket, a foglyaikká válnak, és uralkodni fognak zsarnokaikon. (Izajás könyve 14, 2)

 • Ezért jajgatni fognak Moábért a moábiták, mindnyájan jajveszékelnek majd. Kir-Hareszet kalácsai után kétségbeesetten sóhajtoznak. (Izajás könyve 16, 7)

 • Búsulnak majd a halászok, s gyászolni fognak, akik a Nílusba horgot vetnek. Azok is, akik a vízen szétterítik hálóikat, keseregni fognak. (Izajás könyve 19, 8)

 • Azon a napon az egyiptomiak olyanok lesznek, mint az asszonyok: félni fognak és rettegni, amikor a Seregek Ura fölemeli ellenük a kezét. (Izajás könyve 19, 16)

 • Az Úr kinyilatkoztatja magát nekik, és az egyiptomiak elismerik az Urat azon a napon, sõt véresáldozatokkal és ételáldozatokkal fognak hódolni neki. Fogadalmat is tesznek az Úrnak és teljesítik is. (Izajás könyve 19, 21)

 • és királyok némulnak el színe elõtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenrõl addig soha nem hallottak. (Izajás könyve 52, 15)

 • Idegenek építik fel falaidat, és a királyok szolgálni fognak. Mert megvertelek ugyan haragomban, de irgalmamban megkönyörültem rajtad. (Izajás könyve 60, 10)

 • Erõszakról nem fognak hallani többé országodban, sem pusztulásról és rombolásról a határaidban. Szabadításnak fogod hívni a falaidat, a kapuidat meg dicsõségnek. (Izajás könyve 60, 18)

 • Igen, szolgáim énekelni fognak szívük örömében, ti meg ordítani szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgattok. (Izajás könyve 65, 14)

 • Harcolni fognak ugyan ellened, de nem gyõznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak - mondja az Úr. (Jeremiás könyve 1, 19)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina