Gefunden 90 Ergebnisse für: fognak

 • "Mondom nektek - felelte -, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni." (Lukács evangéliuma 19, 40)

 • Erre megkérdezték tõle: "Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel elõtte?" (Lukács evangéliuma 21, 7)

 • De elõbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért, (Lukács evangéliuma 21, 12)

 • Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S akik meghallják, azok élni fognak. (János evangéliuma 5, 25)

 • De más juhaim is vannak, amelyek nem ebbõl az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor. (János evangéliuma 10, 16)

 • Ha tovább tûrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is." (János evangéliuma 11, 48)

 • Gondoljatok a tõlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. (János evangéliuma 15, 20)

 • Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. (János evangéliuma 16, 3)

 • De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. (János evangéliuma 17, 20)

 • A végsõ napokban - mondja Isten - kiárasztok lelkembõl minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. (Apostolok Cselekedetei 2, 17)

 • Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. (Apostolok Cselekedetei 2, 18)

 • A nép fölött azonban, amelynek rabszolgái lesznek, ítéletet tartok - mondta az Úr -, õk meg kivonulnak, és ezen a helyen nekem fognak szolgálni. (Apostolok Cselekedetei 7, 7)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina