Gefunden 90 Ergebnisse für: fognak

 • Megfordítom Egyiptom sorsát, és visszaviszem õket Patrosz földjére, ahonnan származtak, és ott jelentéktelen országot fognak alkotni. (Ezekiel könyve 29, 14)

 • Akkor majd lecsendesítem vizeit, folyói úgy fognak folydogálni, mint az olaj - mondja az Úr, az Isten. (Ezekiel könyve 32, 14)

 • Ha a vasat agyagos sárral összekeverve láttad, ez azt jelenti: házasságok által össze fognak keveredni, de eggyé nem fognak összeforrni. A vas ugyanis nem vegyül az agyaggal. (Dániel könyve 2, 43)

 • Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylõ égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dániel könyve 12, 3)

 • Baal felé fordulnak, olyanok, mint a csalóka íj, fejedelmeik kard élén hullnak el nyelvük dühe miatt. Nevetni fognak rajtuk még Egyiptom földjén is. (Ozeás könyve 7, 16)

 • Vásároljanak csak a népek közül: majd szétszórom õket; egyhamar nem fognak többé királyokat és fejedelmeket fölkenni. (Ozeás könyve 8, 10)

 • Elveti õket az én Istenem, mert nem hallgattak rá; tévelyegni fognak a nemzetek között. (Ozeás könyve 9, 17)

 • "Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. (Joel könyve 3, 1)

 • Téged is körülvesznek, le fognak igázni; te is kereshetsz majd menedéket ellenfeleid elõl. (Náhum könyve 3, 11)

 • Hirdesd továbbá: Ezt mondja a Seregek Ura: Városaim bõvelkedni fognak a javakban. Az Úr megkönyörül Sionon, és ismét kiválasztja Jeruzsálemet." (Zakariás könyve 1, 17)

 • Megkérdeztem: "Mit fognak ezek itt csinálni?" Azt mondta: "[Ezek azok a szarvak ott, amelyek szétszórták Júdát, úgyhogy senki sem merte fölemelni a fejét.] S ezek most idejöttek, hogy legyõzzék õket, [hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvát, amelyek fölemelték a szarvukat Júda országa ellen és szétszórták]". (Zakariás könyve 2, 4)

 • Vajon van-e valaki, aki megveti e szerény kezdet napját? Örülni fognak majd, ha látják a választott követ Zerubbábel kezében. "Ez a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész földet." (Zakariás könyve 4, 10)


“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina