1. A o vremenima i trenucima nije, braæo, potrebno pisati vam.

2. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noæi.

3. Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit æe ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neæe umaæi.

4. Ali vi, braæo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskoèiti kao kradljivac:

5. ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noæi ni od tame.

6. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

7. Jer koji spavaju, noæu spavaju; i koji se opijaju, noæu se opijaju.

8. A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!

9. Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,

10. koji je za nas umro da - bdjeli ili spavali - zajedno s njime živimo.

11. Zato, tješite se uzajamno i izgraðujte jedan drugoga, kako i èinite.

12. Molimo vas, braæo: priznajte one koji se trude meðu vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;

13. s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir meðu sobom!

14. Potièemo vas, braæo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!

15. Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promièite dobro jedni prema drugima i prema svima.

16. Uvijek se radujte!

17. Bez prestanka se molite!

18. U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

19. Duha ne trnite,

20. proroštava ne prezirite!

21. Sve provjeravajte: dobro zadržite,

22. svake se sjene zla klonite!

23. A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biæe - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim saèuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

24. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on æe to i uèiniti.

25. Braæo, molite i za nas!

26. Pozdravite svu braæu cjelovom svetim.

27. Zaklinjem vas u Gospodinu: neka se ova poslanica proèita svoj braæi.

28. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina