Gefunden 6 Ergebnisse für: poslušnost

  • A Samuel odvrati: "Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. (Prva knjiga o Samuelu 15, 22)

  • Poslušnost su odbili, zaboravili èudesa što si ih za njih uèinio; ukrutili su vratove, a u glavu uvrtjeli da u ropstvo se svoje vrate, u Egipat. Ali ti si Bog praštanja, milosrdan i blag, na gnjev si spor, a u milosrdðu velik: i nisi ih ostavio! (Knjiga Nehemijina 9, 17)

  • Ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost. (Poslanica Rimljanima 6, 16)

  • Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. (Poslanica Rimljanima 16, 19)

  • a sada oèitovanog i po proroèkim pismima odredbom vjeènoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru - (Poslanica Rimljanima 16, 26)

  • Uzdajuæi se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da æeš još više uèiniti, nego te molim. (Poslanica Filemonu 1, 21)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina