1. Duh izrièito govori da æe u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

2. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti

3. koji zabranjuju ženiti se i nameæu uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošæu uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.

4. Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošæu

5. jer se posveæuje rijeèju Božjom i molitvom.

6. To izlaži braæi i bit æeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen rijeèima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.

7. Svjetovne pak i bablje prièe odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!

8. Uistinu, tjelesno vježbanje malo èemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obeæan život - sadašnji i buduæi.

9. Vjerodostojna je to rijeè i vrijedna da se posve prihvati.

10. Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpaèe vjernika.

11. Zapovijedaj to i nauèavaj!

12. Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u rijeèi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u èistoæi.

13. Dok ne doðem, posveti se èitanju, poticanju, pouèavanju.

14. Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva.

15. Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima oèit.

16. Pripazi na samog sebe i na pouèavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeæi, spasit æeš i sebe i one koji te slušaju.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina