1. Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice:

2. da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaæanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista,

3. u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

4. To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim rijeèima.

5. Jer ako sam tijelom nenazoèan, duhom sam ipak s vama: s radošæu promatram vaš red i èvrstoæu vaše vjere u Krista.

6. Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite:

7. ukorijenjeni i nazidani na njemu i uèvršæeni vjerom kako ste pouèeni, obilujte zahvaljivanjem.

8. Pazite da vas tko ne odvuèe mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "poèela svijeta", a ne na Krista.

9. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi

10. ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

11. U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim:

12. s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

13. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

14. izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

15. Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjednièkoj ih povorci s njime vodi.

16. Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piæu, po blagdanima, mlaðacima ili subotama.

17. To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo.

18. Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anðela", zadubljuje se u svoja viðenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameæu svojom,

19. a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

20. Ako ste s Kristom umrli za poèela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise:

21. "Ne diraj, ne kušaj, ne dotièi"?

22. Sve æe to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski!

23. Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasiæuje tijelo.

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina