1. Zatim nakon èetrnaest godina opet uziðoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita.

2. Uziðoh po objavi i izložih im - napose uglednijima - evanðelje koje propovijedam meðu poganima da ne bih možda, ili da nisam, trèao uzalud.

3. Èak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se,

4. i to radi uljeza, lažne braæe, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas uèinili robovima.

5. Ne, ni naèas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanðelja ostane kod vas!

6. A oni koji štogod znaèe - bili oni što bili, nije mi do toga, Bog ne gleda tko je tko - ti uglednici, uistinu, ništa nisu pridometnuli.

7. Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanðelje za neobrezane, kao Petru za obrezane -

8. jer Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu meðu obrezanima, bio je na djelu i po meni meðu poganima -

9. i spoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva: mi æemo meðu pogane, a oni meðu obrezane!

10. Samo neka se sjeæamo siromaha, što sam revno i èinio.

11. A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu:

12. doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni doðoše, poèeo se povlaèiti i odvajati bojeæi se onih iz obrezanja.

13. Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošæu.

14. Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanðelja, rekoh Kefi pred svima: "Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?"

15. Mi smo podrijetlom Židovi, a ne "grešnici iz poganstva".

16. Ali znamo: èovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neæe opravdati.

17. Ako se pak po tome što zaiskasmo opravdati se u Kristu oèitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto!

18. Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik.

19. Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet.

20. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

21. Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.
Livros sugeridos“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina