1. Zatim nakon èetrnaest godina opet uziðoh u Jeruzalem s Barnabom, a povedoh sa sobom i Tita.

2. Uziðoh po objavi i izložih im - napose uglednijima - evanðelje koje propovijedam meðu poganima da ne bih možda, ili da nisam, trèao uzalud.

3. Èak ni Tit, pratilac moj, premda Grk, nije bio prisiljen obrezati se,

4. i to radi uljeza, lažne braæe, koja se ušuljaše da vrebaju slobodu koju imamo u Kristu Isusu, ne bi li nas uèinili robovima.

5. Ne, ni naèas im nismo popustili, nismo se podložili: da istina evanðelja ostane kod vas!

6. A oni koji štogod znaèe - bili oni što bili, nije mi do toga, Bog ne gleda tko je tko - ti uglednici, uistinu, ništa nisu pridometnuli.

7. Nego naprotiv, vidjevši da mi je povjereno evanðelje za neobrezane, kao Petru za obrezane -

8. jer Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu meðu obrezanima, bio je na djelu i po meni meðu poganima -

9. i spoznavši milost koja mi je dana, Jakov, Kefa i Ivan, smatrani stupovima, pružiše meni i Barnabi desnice zajedništva: mi æemo meðu pogane, a oni meðu obrezane!

10. Samo neka se sjeæamo siromaha, što sam revno i èinio.

11. A kad Kefa stiže u Antiohiju, u lice mu se usprotivih jer je zavrijedio osudu:

12. doista, prije nego stigoše neki od Jakova, blagovao je zajedno s poganima; a kad oni doðoše, poèeo se povlaèiti i odvajati bojeæi se onih iz obrezanja.

13. Za njim se povedoše i ostali Židovi te je i Barnaba zaveden tom prijetvornošæu.

14. Ali kad vidjeh da ne hode ravno, po istini evanðelja, rekoh Kefi pred svima: "Ako ti, Židov, poganski živiš, a ne židovski, kako možeš siliti pogane da se požidove?"

15. Mi smo podrijetlom Židovi, a ne "grešnici iz poganstva".

16. Ali znamo: èovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neæe opravdati.

17. Ako se pak po tome što zaiskasmo opravdati se u Kristu oèitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto!

18. Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik.

19. Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet.

20. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

21. Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina