1. A ti, sine èovjeèji, uzmi opeku, postavi je preda se i nacrtaj na njoj grad Jeruzalem.

2. Oko njega postavi opsadu, sagradi prema njemu utvrdu, podigni nasip, iskopaj oko njega opkop, razvrstaj vojsku i porazmjesti zidodere uokolo.

3. Zatim uzmi gvozdenu ploèu i postavi je kao gvozden bedem izmeðu sebe i grada te k njemu okreni lice, i bit æe opsjednut. Pritisni ga! To je znak domu Izraelovu!

4. Zatim lezi na svoju lijevu stranu i stavi na se grijeh doma Izraelova: koliko dana budeš tako ležao, toliko æeš dana nositi njihov grijeh.

5. Dajem ti po dan za godine grijeha njihovih: sto i devedeset dana nosit æeš grijeh doma Izraelova.

6. A kad to završiš, èetrdeset æeš dana ležati na desnoj strani da nosiš grijeh doma Judina; dajem ti po dan za svaku godinu.

7. Tad okreni lice prema opsjedanom Jeruzalemu, pruži golu desnicu i prorokuj protiv njega.

8. A ja æu te užetima vezati da se ne možeš okretati s jedne strane na drugu dok ne navršiš dane svoje opsade.

9. Uzmi pšenice, jeèma, boba, leæe, prosa i raži, stavi to u jednu posudu i pripravi od toga sebi kruh. Jest æeš ga onoliko dana koliko budeš ležao na svojoj strani: sto i devedeset dana.

10. Jelo što æeš ga jesti bit æe izmjereno; dvadeset šekela na dan; a jest æeš ga u odreðeno vrijeme.

11. I vodu æeš piti na mjeru: šestinu hina. Pit æeš je u odreðeno vrijeme.

12. A jest æeš pogaèu od jeèma što æeš je pred njima ispeæi na ljudskim izmetinama."

13. I reèe: "Tako æe sinovi Izraelovi jesti svoj neèisti kruh meðu narodima meðu koje æu ih izagnati."

14. Ja mu odgovorih: "Jao, Jahve Gospode, gle, moja duša nije okaljana, jer se od djetinjstva još ne okusih nièega uginulog ni rastrganog niti u moja usta ikad uðe meso neèisto."

15. A on æe: "Gle, dajem ti kravlju balegu umjesto ljudskih izmetina da na njoj ispeèeš kruh!"

16. Još mi reèe: "Sine èovjeèji, uništit æu u Jeruzalemu posljednju prièuvu kruha, i jest æe kruh na mjeru i s tjeskobom, i pit æe vodu na mjeru i sa zebnjom.

17. Neka im nestane kruha i vode, neka usahnu zbog bezakonja svojega i jedan za drugim neka poginu!

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina