aaaaa

15. Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana. Kogóż się on trzyma i któż jest jego podporą?
“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina