aaaaa

1. Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta,

3. wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.

4. Bóg w jego zamkach okazuje się obroną.

5. Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli.

6. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.

7. Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi,

8. takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty z Tarszisz.

9. Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki.

10. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.

11. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

12. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków!

13. Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty.

14. Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom,

15. że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził.
“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina