1. Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta,

3. wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.

4. Bóg w jego zamkach okazuje się obroną.

5. Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli.

6. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.

7. Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi,

8. takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty z Tarszisz.

9. Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki.

10. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.

11. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

12. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków!

13. Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty.

14. Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom,

15. że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina