Encontrados 120 resultados para: złoto

 • Nazwa pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, gdzie się znajduje złoto. (Księga Rodzaju 2, 11)

 • A złoto owej krainy jest znakomite; tam jest także wonna żywica i kamień czerwony. (Księga Rodzaju 2, 12)

 • A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. (Księga Rodzaju 13, 2)

 • Pan w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. (Księga Rodzaju 24, 35)

 • Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, (Księga Wyjścia 25, 3)

 • Wtedy rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec. (Księga Wyjścia 32, 24)

 • Dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, (Księga Wyjścia 35, 5)

 • złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę, ołów (Księga Liczb 31, 22)

 • Wzięli więc Mojżesz i kapłan Eleazar złoto i wszystkie kosztowne przedmioty. (Księga Liczb 31, 51)

 • Mojżesz więc i kapłan Eleazar wzięli złoto od tysiączników i setników i zanieśli do Namiotu Spotkania jako pamiątkowy dar Izraelitów dla Pana. (Księga Liczb 31, 54)

 • gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra - (Księga Powtórzonego Prawa 8, 13)

 • Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego. (Księga Jozuego 6, 19)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina