1. A masszai Agurnak, Jake fiának szavai, a férfi mondása Itiel, Itiel és Ukal számára.

2. Igen, oktalanabb vagyok, mint bárki más, nekem még emberi okosságom sincsen.

3. És nem is tanultam én a bölcsességet, hogy enyém lehetne a Szent ismerete.

4. Ki ment föl az égbe és ki jött le onnan? Ki az, aki a szelet a kezébe fogta? És a vizeket ki öntötte tartályba? Ki szabta meg a föld minden határát? Mi a neve, és mi a fiáé, ha tudnád?

5. Isten minden szava színtiszta (igazság), pajzs azoknak, akik hozzá menekülnek.

6. A szavaihoz ne fûzz hozzá semmit, mert különben (egyszer) számadásra szólít, és akkor hazugként ott állsz majd elõtte.

7. Csak két dolgot kérek tõled, ne tagadd meg tõlem, mielõtt meghalok:

8. Csalást és hazug szót tarts távol tõlem, s ne adj nekem se nyomort, se gazdagságot! Hadd egyem kimért kenyeremet,

9. nehogy jóllakva megtagadjalak, s azt mondjam: "Ki az az Úr?" Ne menjek lopni sem, mivel szegény lettem, ne gyalázzam meg Istenemnek nevét.

10. Ne rágalmazd a szolgát az ura elõtt, különben elátkoz, és meg kell bûnhõdnöd.

11. (Jaj a) nemzedéknek, amely átkozza az apját, és nem kíván semmi jót sem az anyjának.

12. A nemzedéknek, amely azt hiszi, hogy tiszta, jóllehet a szennye nincsen még lemosva.

13. A nemzedéknek, amelynek magasan jár a szeme, és lám, milyen gõgös a szeme pillantása!

14. A nemzedéknek, amelynek kardok a fogai, és kések az álla csontjai, hogy a nyomorgókat felfalja a földrõl, és a szegényeket az emberek körébõl.

15. Két lánya van a piócának: "Add ide!" és "Add ide!" Három dolog van, ami telhetetlen, s négy nem mondja soha: "Elég!":

16. az alvilág, a terméketlen anyaméh, a föld, amely nem tud betelleni vízzel, és a tûz, amely soha nem mondja, hogy "Elég!"

17. A szemet, amelyik csúfot ûz apjából, s lenézi anyjának élemedett korát, a patak mellékén hollók vájják majd ki, és a sasfiókák fogják felfalni!

18. Három dolog van, amit csodálatosnak látok, és négyet sehogy se tudok megérteni:

19. a sasnak útját az égen, a kígyó útját a sziklán, a hajó útját a mély tengeren, és a férfi útját az asszonynál.

20. Ilyen még a házasságtörõ asszony útja is; eszik, megtörli a száját és azt mondja: "Semmi rosszat sem tettem".

21. Három dolog alatt rendül meg a föld, és négy olyan van, amit nem tud elviselni:

22. a szolgát, ha belõle király lesz, a bolondot, ha bõven dúskál a kenyérben,

23. az elhagyott nõt, hogyha férjhez megy, s a rableányt, hogyha úrnõjét megfosztja trónjától.

24. Négy igen apró dolog van a földön, mégis a bölcsek között van a helyük:

25. Olyan nép a hangyák, amelynek nincs ereje, mégis összegyûjtik nyáron élelmüket.

26. A szirti borzok is erõtlen, gyenge nép, mégis a sziklába építik lakásukat.

27. És bár a sáskáknak nincsen királyuk, mégis rendben vonulnak fel.

28. Kézzel is meg lehet fogni a gyíkot, mégis a királyok házában tanyázik.

29. Hárman vannak, akik szépen lépegetnek, és négyen délcegen:

30. az állatok hõse az oroszlán, amely senki elõtt meg nem futamodik;

31. a kakas, amely a tyúkok között büszkélkedik, a bak, amely a nyájat vezeti, és a király, aki beszédeket intéz a néphez.

32. Ha olyan buta voltál, hogy nagyra légy, - vagy ilyet fontolgattál -, tedd a kezed a szádra!

33. Mert ha a tejet köpülöd, vaj lesz belõle, ha nyomod az orrod, vér jön ki belõle, így ha haragot szítasz, viszály támad.

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina