1. Figyelj, fiam, a bölcsességemre, és okosságomnak nyisd ki a füledet,

2. ne veszítsd el megfontoltságodat, és az ajkad õrizze meg a tudást. Ne vess ügyet romlott nõszemélyre!

3. Mert méztõl csepeg az idegen nõ ajka, és az olajnál is simább az ínye,

4. de végül keserû, akárcsak az üröm, és olyan éles, mint a kétélû kard.

5. Lába lefelé, a halálba viszi, szilárd léptekkel az alvilágba tart.

6. Útjai csapongók, nem törõdik vele, így aztán nem is jár az élet ösvényén.

7. Éppen ezért, fiam, hallgass most rám, s ne tántorodj el számnak szavaitól!

8. Tartsd utadat mindig távol tõle, háza ajtajához közel sose kerülj!

9. Különben kiszolgáltatod méltóságodat, kegyetlen embernek adod éveidet.

10. Javaidból akkor mások laknak jól, más házába jut, amit összekuporgattál.

11. Végül aztán sóhajtoznod kell, amikor majd elveszted testedet, húsodat,

12. s be kell vallanod: "Gyûlöltem az intõ szót, és szívem utálta, hogyha megdorgáltak.

13. Nevelõim szavát hallatlanra vettem, nem fordítottam fülem tanítóim felé.

14. Kicsi híja volt és majdnem rosszul jártam az egybesereglett közösség elõtt."

15. A saját ciszternádból igyad a vizet, csak azt, ami a saját kutadban buzog fel.

16. Forrásaid ne csorduljanak ki, patakjaid vize se ömöljön a közösség terére.

17. Egyes-egyedül a tieid legyenek, és rajtad kívül senki máséi.

18. Legyenek áldottak a forrásaid, örülj ifjúkori feleségednek:

19. kecses szarvasünõ és bájos zerge! Veled beszélgessen, nyugodj meg a keblén, és szerelmétõl légy szüntelen részeg.

20. Miért kellene, fiam, másba bolondulnod, idegen nõ testét ölelgetned?

21. Mindenkinek útját tisztán látja az Úr, szemmel tartja az ösvényeidet.

22. Saját gaztettei fogják meg a gonoszt, a saját bûnének hurka kötözi meg.

23. Fegyelmezetlenség viszi halálba, nagy ostobasága dönti romlásba.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina