1. Ne nama, o Jahve, ne nama, veæ svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje.

2. Zašto da govore pogani: "TÓa gdje je Bog njihov?"

3. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi to uèini.

4. Idoli su njihovi srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo.

5. Usta imaju, a ne govore, oèi imaju, a ne vide.

6. Uši imaju, a ne èuju, nosnice, a ne mirišu.

7. Ruke imaju, a ne hvataju, noge imaju, a ne hodaju; glas im iz grla ne izlazi.

8. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.

9. Dome Izraelov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov.

10. Dome Aronov, u Jahvu se uzdaj! - On je štit i pomoænik njihov.

11. Štovatelji Jahvini, u Jahvu se uzdajte! - On je štit i pomoænik njihov.

12. Jahve æe se nas spomenut' i on æe nas blagoslovit': blagoslovit æe dom Izraelov, blagoslovit æe dom Aronov,

13. blagoslovit æe one koji se Jahve boje - i male i velike.

14. Umnožio vas Jahve, vas i vaše sinove!

15. Blagoslovio vas Jahve koji stvori nebo i zemlju!

16. Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima èovjeèjim.

17. Ne, Jahvu mrtvi ne hvale, nitko od onih što siðu u Podzemlje.

18. Mi živi, mi Jahvu slavimo sada i dovijeka. Aleluja.

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina