1. Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu,

2. i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kuæi.

3. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

4. Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjuæi te se u svojim molitvama

5. jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.

6. Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga moguæeg dobra meðu vama poradi Krista!

7. Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih.

8. Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je èiniti,

9. poradi ljubavi radije molim, kakav veæ jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.

10. Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima,

11. negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna.

12. Šaljem ti ga - njega, srce svoje.

13. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanðelja.

14. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje.

15. Možda baš zato bi za èas odijeljen da ga dobiješ zauvijek -

16. ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.

17. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.

18. Ako ti je u èemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši.

19. Ja, Pavao, potpisujem svojom rukom: ja æu platiti. Da ti ne reknem da mi i samoga sebe duguješ!

20. Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu: okrijepi srce moje u Kristu!

21. Uzdajuæi se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da æeš još više uèiniti, nego te molim.

22. K tome, pripravi mi obitavalište jer se nadam da æu vam po vašim molitvama biti darovan.

23. Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.

24. Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina