1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Tebi se, Jahve, utjeèem, o, da se ne postidim nikada: u svojoj me pravdi izbavi!

3. Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvrðava spasenja.

4. Jer ti si hrid moja, tvðava moja, radi svoga imena vodi me i ravnaj.

5. Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje utoèište.

6. U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

7. Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, a ja se u Jahvu uzdam.

8. Radosno æu klicat' tvojoj milosti, jer si na moju bijedu pogledao, pomogao u tjeskobi duši mojoj.

9. Nisi me predao u ruke dušmana, noge si mi na prostran put izveo.

10. Smiluj mi se, Jahve, jer sam u tjeskobi, od jada slabi mi oko, duša i tijelo.

11. Život mi se troši u gorèini, ljeta moja u jecanju. U muci mi se iscrpila snaga i kosti su moje klonule.

12. Dušmanima svojim postao sam ruglo, susjedima podsmijeh, a znancima strašilo; koji me vide vani, bježe od mene.

13. Nestalo me k'o mrtvaca iz sjeæanja ljudi, postadoh k'o razbijena posuda.

14. Èujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu.

15. A ja se, Jahve, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj!

16. U tvojoj je ruci sudbina moja: istrgni me iz ruke dušmana i onih koji me progone!

17. Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi.

18. Jahve, ne bilo me stid što tebe zazvah! Neka se postide zlotvori, nek' u Podzemlju zamuknu.

19. Nek' zanijeme usne lažljive koje protiv pravednika govore drsko, oholo i prezirno.

20. O, kako je velika, Jahve, tvoja dobrota, koju èuvaš za one koji te se boje, koju iskazuješ onima što se tebi utjeèu naoèigled sinovima èovjeèjim.

21. Zaklanjaš ih štitom lica svoga od zavjera ljudskih; u šatoru svom ih skrivaš od jezika svadljivih.

22. Blagoslovljen Jahve jer me obasu èudesnom dobrotom u gradu tvrdom.

23. U tjeskobi svojoj veæ mišljah: "Odbaèen sam od pogleda tvoga." Ali ti si èuo glas mog zaziva dok sam tebi vapio.

24. Ljubite Jahvu, svi sveti njegovi: èuva Jahve svoje vjernike, a po zasluzi vraæa onima koji postupaju oholo.

25. Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Jahvu uzdate!

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina