14. Izbavit æu ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje.

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina