Gefunden 95 Ergebnisse für: szolgája

 • Uram és királyom szolgája mindent a királynak ajándékoz." Aztán így folytatta Arauna a király felé fordulva: "Legyen hozzád irgalmas az Úr, a te Istened!" (Sámuel II. könyve 24, 23)

 • "Áldott legyen az Úr - mondta emelt hangon -, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek, amint megígérte! A nagyszerû ígéretekbõl, amelyeket szolgája, Mózes által tett, nem hiúsult meg egyetlen szó sem. (Királyok I. könyve 8, 56)

 • Eltemették és egész Izrael elsiratta, ahogyan az Úr szolgája, Achija próféta által elõre megmondta. (Királyok I. könyve 14, 18)

 • amelyeket szolgája, a silói Achija által hallatott Jerobeám bûnei miatt, amelyeket elkövetett, s amelyekbe Izraelt is belevitte, haragra ingerelve az Urat, Izrael Istenét. (Királyok I. könyve 15, 30)

 • De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szõtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, (Királyok I. könyve 16, 9)

 • Azzal (Elizeus) elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökröket és odaadta az embereknek, egyék meg õket. Aztán elindult, Illés nyomába szegõdött és a szolgája lett. (Királyok I. könyve 19, 21)

 • Szolgája ellene vetette: "Hogy adjak ennyit száz ember elé?" De õ azt felelte: "Adj csak az embereknek enni!" (Királyok II. könyve 4, 43)

 • Elizeus szolgája, Gechaszi így gondolkodott magában: Lám, ez az én uram annyira kímélte az arámi Naamánt, hogy még csak azt sem fogadta el kezébõl, amit magával hozott. Úgy igaz, ahogy az Úr él: utána szaladok - biztosan kapok tõle valamit. (Királyok II. könyve 5, 20)

 • Egyik szolgája így felelt: "Nem így történt, uram és királyom, hanem Elizeus, a próféta közölte Izrael királyával szavaidat, amelyeket hálószobádban ejtettél ki." (Királyok II. könyve 6, 12)

 • Amikor Elizeus másnap kora reggel fölkelt és kiment, ott táborozott egy lovakkal, szekerekkel fölszerelt sereg a város körül. Szolgája így szólt hozzá: "Jaj, uram, most mit csináljunk?" (Királyok II. könyve 6, 15)

 • De az Úr nem akarta Júdát kiirtani szolgája, Dávid kedvéért, hiszen megígérte neki, hogy mindig lesz mécsese a színe elõtt. (Királyok II. könyve 8, 19)

 • Tudjátok hát meg, semmi nem hiúsult meg az Úr szavaiból, amelyeket Acháb házára mondott. Az Úr végbevitte, amit szolgája, Illés által elõre megmondott." (Királyok II. könyve 10, 10)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina