Found 95 Results for: szolgája

 • Uram és királyom szolgája mindent a királynak ajándékoz." Aztán így folytatta Arauna a király felé fordulva: "Legyen hozzád irgalmas az Úr, a te Istened!" (Sámuel II. könyve 24, 23)

 • "Áldott legyen az Úr - mondta emelt hangon -, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek, amint megígérte! A nagyszerû ígéretekbõl, amelyeket szolgája, Mózes által tett, nem hiúsult meg egyetlen szó sem. (Királyok I. könyve 8, 56)

 • Eltemették és egész Izrael elsiratta, ahogyan az Úr szolgája, Achija próféta által elõre megmondta. (Királyok I. könyve 14, 18)

 • amelyeket szolgája, a silói Achija által hallatott Jerobeám bûnei miatt, amelyeket elkövetett, s amelyekbe Izraelt is belevitte, haragra ingerelve az Urat, Izrael Istenét. (Királyok I. könyve 15, 30)

 • De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szõtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, (Királyok I. könyve 16, 9)

 • Azzal (Elizeus) elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökröket és odaadta az embereknek, egyék meg õket. Aztán elindult, Illés nyomába szegõdött és a szolgája lett. (Királyok I. könyve 19, 21)

 • Szolgája ellene vetette: "Hogy adjak ennyit száz ember elé?" De õ azt felelte: "Adj csak az embereknek enni!" (Királyok II. könyve 4, 43)

 • Elizeus szolgája, Gechaszi így gondolkodott magában: Lám, ez az én uram annyira kímélte az arámi Naamánt, hogy még csak azt sem fogadta el kezébõl, amit magával hozott. Úgy igaz, ahogy az Úr él: utána szaladok - biztosan kapok tõle valamit. (Királyok II. könyve 5, 20)

 • Egyik szolgája így felelt: "Nem így történt, uram és királyom, hanem Elizeus, a próféta közölte Izrael királyával szavaidat, amelyeket hálószobádban ejtettél ki." (Királyok II. könyve 6, 12)

 • Amikor Elizeus másnap kora reggel fölkelt és kiment, ott táborozott egy lovakkal, szekerekkel fölszerelt sereg a város körül. Szolgája így szólt hozzá: "Jaj, uram, most mit csináljunk?" (Királyok II. könyve 6, 15)

 • De az Úr nem akarta Júdát kiirtani szolgája, Dávid kedvéért, hiszen megígérte neki, hogy mindig lesz mécsese a színe elõtt. (Királyok II. könyve 8, 19)

 • Tudjátok hát meg, semmi nem hiúsult meg az Úr szavaiból, amelyeket Acháb házára mondott. Az Úr végbevitte, amit szolgája, Illés által elõre megmondott." (Királyok II. könyve 10, 10)


“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina