1. Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!

2. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjeæamo u svojim molitvama

3. spominjuæi se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.

4. Svjesni smo, braæo od Boga ljubljena, vašeg izabranja

5. jer evanðelje naše nije k vama došlo samo u rijeèi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas meðu vama bili.

6. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Rijeè s radošæu Duha Svetoga

7. tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.

8. Od vas je doista ne samo rijeè Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.

9. Oni sami o nama pripovijedaju: kako doðosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu

10. i išèekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina