1. Paul, Silván şi Timotéi către Biserica tesalonicénilor [care este] în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Cristos: har vouă şi pace!

2. Îi mulţumim mereu lui Dumnezeu pentru voi toţi, aducându-ne aminte fără încetare în rugăciunile noastre,

3. amintindu-ne de lucrarea credinţei voastre, de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru.

4. Noi cunoaştem, fraţi iubiţi de Dumnezeu, că aţi fost aleşi,

5. pentru că evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci şi prin putere, prin Duhul Sfânt şi prin convingerea deplină, după cum ştiţi că astfel am fost între voi şi pentru binele vostru.

6. Iar voi aţi devenit imitatorii noştri şi ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt,

7. aşa încât voi aţi devenit exemplu pentru toţi cei care cred în Macedónia şi Aháia.

8. Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, [pornind] de la voi, nu numai în Macedónia şi Aháia, iar credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate locurile, aşa încât nu mai este nevoie ca noi să spunem ceva.

9. Ei înşişi povestesc ce fel de primire am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat

10. şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe care el l-a înviat din morţi, pe Isus, cel care ne mântuieşte de mânia ce vine.


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina