Encontrados 16 resultados para: ures

 • Ondje skinu s Malkomove glave krunu, koja bijaše teška jedan zlatni talenat; u njoj je bio dragi kamen, koji posta ures na Davidovoj glavi. I vrlo bogat plijen odnese iz grada. (Druga knjiga o Samuelu 12, 30)

 • A bezbožnici æe propasti, dušmani Jahvini povenut æe k'o ures livada, poput dima se rasplinuti. $LAMED (Psalmi 37, 20)

 • Jer ti si ures moæi njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša. (Psalmi 89, 18)

 • Tvoja su obeæanja vjere predostojna, svetost je ures Doma tvojega, Jahve, u sve dane! (Psalmi 93, 5)

 • stol za prinošenje hljebova, sudove za žrtve ljevanice, kaleže, zlatne kadionice, zavjese, vijence i sav zlatni ures na proèelju Hrama, koje ogoli. (Prva knjiga o Makabejcima 1, 22)

 • I bit æe život tvojoj duši i ures vratu tvome. (Mudre izreke 3, 22)

 • Unuci su vijenac starcima, a sinovima ures oci njihovi. (Mudre izreke 17, 6)

 • Ljepota je mladiæima njihova snaga, a starcima je ures sijeda kosa. (Mudre izreke 20, 29)

 • Njezin jaram bit æe zlatni ures, njezine uzde grimizne vrpce. (Knjiga Sirahova 6, 30)

 • Stega je razumnu èovjeku kao ures zlatni i kao narukvica njegovoj desnici. (Knjiga Sirahova 21, 21)

 • Srce uèvršæeno umnim razmišljanjem jest kao ures od žbuke na uglaèanu zidu. (Knjiga Sirahova 22, 17)

 • Sjaj je zvijezda ljepota neba, blistav ures visinama Gospodnjim. (Knjiga Sirahova 43, 9)

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina