1. Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki.

2. Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?

3. Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?

4. Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. (5p) Zdrojem mądrości jest słowo Boże na wysokości, a drogi jej - to przykazania wieczne.

6. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał? (7p) Wiedza mądrości komuż została objawiona i któż pojął jej mnogie doświadczenie.

8. Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie.

9. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła,

10. na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.

11. Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia.

12. Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie.

13. Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.

14. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są Mu wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.

15. Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.

16. Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi.

17. Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami.

18. Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie.

19. A Pan ją przejrzał, policzył. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.

20. Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie. (1p) Bojaźń Pańska oddala grzechy, a kto się jej trzyma odwraca gniew.

22. Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony , przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.

23. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.

24. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.

25. W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę.

26. Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy.

27. Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma On upodobanie.

28. Bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym!

29. Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!

30. Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie twe tajniki i pośród zgromadzenia cię poniży, dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni Pańskiej, a serce twe pełne jest zdrady.

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina