1. Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit.

2. Majd megkérdezte: "Mit látsz?" Azt feleltem: "Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égõ a mécsesek számára, amelyek rajta vannak.

3. Mellette két olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról."

4. Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám beszélt: "Mit jelentenek ezek a dolgok, Uram?"

5. Az angyal, aki hozzám beszélt, ezt válaszolta: "Nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?" Azt mondtam: "Nem, Uram."

6. Erre így felelt: Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: Nem hatalom által és nem erõszak által, hanem az én lelkem által - mondja a Seregek Ura.

7. Mi vagy te, nagy hegy? Zerubbábel elõtt síksággá változol. Õ majd fölteszi a zárókövet, s közben ezt mondják: Szép, milyen szép!

8. Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

9. Zerubbábel keze vetette meg e ház alapját, az õ keze fogja be is fejezni. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött hozzátok.]

10. Vajon van-e valaki, aki megveti e szerény kezdet napját? Örülni fognak majd, ha látják a választott követ Zerubbábel kezében. "Ez a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész földet."

11. Ismét megszólaltam és megkérdeztem: "És mit jelentenek az olajfák a mécstartó mellett jobbról és balról?"

12. [Ismét megszólaltam, és megkérdeztem tõle: "Mit jelent az olajfa két ága, amelybõl a két aranycsövön át olaj folyik?"]

13. Azt felelte: "Nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok?" Azt mondtam: "Nem, Uram."

14. Erre õ: "Ez a két Fölkent, akik az Úr elõtt állnak az egész földön."

“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina