1. Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Volt ott négy szarv.

2. Megkérdeztem az angyalt, aki beszélt hozzám: "Mik ezek a szarvak, Uram?" Azt felelte: "Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát [Izraelt] és Jeruzsálemet."

3. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem.

4. Megkérdeztem: "Mit fognak ezek itt csinálni?" Azt mondta: "[Ezek azok a szarvak ott, amelyek szétszórták Júdát, úgyhogy senki sem merte fölemelni a fejét.] S ezek most idejöttek, hogy legyõzzék õket, [hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvát, amelyek fölemelték a szarvukat Júda országa ellen és szétszórták]".

5. Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Egy embert, akinek mérõzsinór volt a kezében.

6. Megkérdeztem tõle: "Hová mész?" Azt felelte: "Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága."

7. Az angyal, aki hozzám beszélt, mozdulatlan maradt, és egy másik angyal jött eléje.

8. Az elõzõ így szólt: "Szaladj, mondd el ezt annak az ifjúnak: Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt.

9. Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsõsége."

10. Jaj, jaj! Meneküljetek Észak földjérõl! [- mondja az Úr -], [mert a négy szél irányába szórtalak szét benneteket - mondja az Úr.]

11. Jaj, Sion, mentsd meg magadat, aki Babilonban laksz!

12. Mert ezt mondja a Seregek Ura [az õ dicsõsége küldött engem] a népekhez, amelyek kifosztottak titeket, [mert ha valaki hozzátok ér, olyan, mintha a szempillámhoz érne]:

13. Nézzétek, kinyújtom kezem ellenük, és õk saját szolgáik prédájává lesznek. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem.]

14. Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam - mondja az Úr.

15. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az õ népévé válik. [Õ azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.]

16. Júda az Úré lesz, mint az õ öröksége a szent földön, és õ újra kiválasztja Jeruzsálemet.

17. Némuljon el minden test az Úr színe elõtt, mert ébred már és elindul szent hajlékából.





“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina