1. Azután visszatért az angyal, aki hozzám beszélt, és fölébresztett úgy, mint amikor álmából keltenek föl valakit.

2. Majd megkérdezte: "Mit látsz?" Azt feleltem: "Egy színarany mécstartót látok. A tetején olajtartó van, meg hét mécses, és hét égõ a mécsesek számára, amelyek rajta vannak.

3. Mellette két olajfa van, az egyik jobbról, a másik meg balról."

4. Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem az angyaltól, aki hozzám beszélt: "Mit jelentenek ezek a dolgok, Uram?"

5. Az angyal, aki hozzám beszélt, ezt válaszolta: "Nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a dolgok?" Azt mondtam: "Nem, Uram."

6. Erre így felelt: Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: Nem hatalom által és nem erõszak által, hanem az én lelkem által - mondja a Seregek Ura.

7. Mi vagy te, nagy hegy? Zerubbábel elõtt síksággá változol. Õ majd fölteszi a zárókövet, s közben ezt mondják: Szép, milyen szép!

8. Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

9. Zerubbábel keze vetette meg e ház alapját, az õ keze fogja be is fejezni. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött hozzátok.]

10. Vajon van-e valaki, aki megveti e szerény kezdet napját? Örülni fognak majd, ha látják a választott követ Zerubbábel kezében. "Ez a hét szem az Úr szeme: bejárják az egész földet."

11. Ismét megszólaltam és megkérdeztem: "És mit jelentenek az olajfák a mécstartó mellett jobbról és balról?"

12. [Ismét megszólaltam, és megkérdeztem tõle: "Mit jelent az olajfa két ága, amelybõl a két aranycsövön át olaj folyik?"]

13. Azt felelte: "Nem tudod, mit jelentenek ezek a dolgok?" Azt mondtam: "Nem, Uram."

14. Erre õ: "Ez a két Fölkent, akik az Úr elõtt állnak az egész földön."

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina