1. Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Volt ott négy szarv.

2. Megkérdeztem az angyalt, aki beszélt hozzám: "Mik ezek a szarvak, Uram?" Azt felelte: "Ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát [Izraelt] és Jeruzsálemet."

3. Azután az Úr négy kovácsot mutatott nekem.

4. Megkérdeztem: "Mit fognak ezek itt csinálni?" Azt mondta: "[Ezek azok a szarvak ott, amelyek szétszórták Júdát, úgyhogy senki sem merte fölemelni a fejét.] S ezek most idejöttek, hogy legyõzzék õket, [hogy letörjék azoknak a nemzeteknek a szarvát, amelyek fölemelték a szarvukat Júda országa ellen és szétszórták]".

5. Azután fölemeltem tekintetem és látomást láttam. Egy embert, akinek mérõzsinór volt a kezében.

6. Megkérdeztem tõle: "Hová mész?" Azt felelte: "Megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága."

7. Az angyal, aki hozzám beszélt, mozdulatlan maradt, és egy másik angyal jött eléje.

8. Az elõzõ így szólt: "Szaladj, mondd el ezt annak az ifjúnak: Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt.

9. Ezt mondja az Úr: Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsõsége."

10. Jaj, jaj! Meneküljetek Észak földjérõl! [- mondja az Úr -], [mert a négy szél irányába szórtalak szét benneteket - mondja az Úr.]

11. Jaj, Sion, mentsd meg magadat, aki Babilonban laksz!

12. Mert ezt mondja a Seregek Ura [az õ dicsõsége küldött engem] a népekhez, amelyek kifosztottak titeket, [mert ha valaki hozzátok ér, olyan, mintha a szempillámhoz érne]:

13. Nézzétek, kinyújtom kezem ellenük, és õk saját szolgáik prédájává lesznek. [Ti pedig megtudjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem.]

14. Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam - mondja az Úr.

15. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az õ népévé válik. [Õ azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.]

16. Júda az Úré lesz, mint az õ öröksége a szent földön, és õ újra kiválasztja Jeruzsálemet.

17. Némuljon el minden test az Úr színe elõtt, mert ébred már és elindul szent hajlékából.
Visite nossa livraria“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina